תרגול חשיבה כמותית – ערכה חינמית

תרגול הבנת הוראות – ערכה חינמית

תרגול אנלוגיות צורניות ומילוליות – ערכה חינמית

פתרון מבחן 1

פתרון מבחן 2

פתרון מבחן 3

פתרון מבחן 4

פתרון מבחן 5

פתרון מבחן 6

פתרון מבחן 7

פתרון מבחן 8

פתרון מבחן 9

פתרון מבחן 10

פתרון מבחן 11

פתרון מבחן 12

פתרון מבחן 13

פתרון מבחן 14

פתרון מבחן 15

פתרון מבחן 16

פתרון מבחן 17

פתרון מבחן 18